Osuuskunta

Palvelemme kulttuurialojen osuuskuntia kokonaisvaltaisesti ja neuvovalla otteella.
Kulttuurityöntekijöiden perustamien osuuskuntien haasteena on usein yrityshallinnon ammattilaisten puuttuminen osuuskunnan sisältä. Siksi tilitoimisto on erityisen tärkeä yhteistyökumppani juuri osuuskunnille. Sen lisäksi, että teemme kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoitukset, myös neuvomme kaikessa hallintoon liittyvässä. Osaamme auttaa osuuskunnan sisäisessä taloussuunnittelussa, kuten palkkojen muodostuksessa ja katteen varmistamisessa.

Palkanlaskentapalvelumme on tarpeen monille osuuskunta-asiakkaille. Osaamme myös neuvoa osuuskuntatyön sovittamisessa yhteen sosiaaliturvan kanssa.

Tärkeä asia osuuskuntien ja niiden jäsenten itseymmärrystä on jäsenen kaksoisaseman hahmottaminen omistajana ja työntekijänä, ja toisaalta osuuskunnan ja siinä työtä tekevän jäsenen hahmottaminen toisistaan erillisinä toimijoina. Tätä aihetta käsittelemme mm. koulutuksissa, joita meiltä voi tilata osuuskunnan hallitukselle tai jäsenistölle.

Fennoa-ohjelmistomme mahdollistaa joustavan käyttöoikeuksien ja vastuiden jakamisen. Koska käyttäjätunnukset ovat maksuttomia, voi koko hallituksella olla esim. katseluoikeus kirjanpitoon. Myös laskujen hyväksyntäkierrot on mahdollista toteuttaa halutulla tavalla. Fennoassa on tietoturvallinen asiakirja-arkisto sähköisine allekirjoitusmahdollisuuksineen. Talousvastaavan työtä helpottavat suoraan Fennoaan saapuvat verkkolaskut ja sähköinen yhteys pankin ja Fennoan välillä.